Η εταιρεία μας

Η εταιρεία KNN Consulting, δημιουργήθηκε το 2010, με το όραμα να προσφέρει στους πελάτες της ένα ευρύτατο και ολοκληρωμένο φάσμα αξιόπιστων επιχειρηματικών λύσεων, ώστε να καλύπτει κάθε ανάγκη τους, για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους και την επίτευξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης τους.

Το σημερινό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις αλλά και γενικότερα, εξελίσσεται συνεχώς. Οι συνθήκες και οι παράμετροι που το επηρεάζουν αλλάζουν πολύ συχνά, το κανονιστικό πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο, οι καινοτομίες στην ανάπτυξη της τεχνολογίας επιδρούν σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η διαχείριση και ανάπτυξη των στελεχών είναι πλέον κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία και την ανάπτυξη.

Η φιλοσοφία μας συνοψίζεται στη δέσμευση για παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης, πάντα γρήγορα και αποτελεσματικά. Η ικανοποίησή μας έρχεται από την κατανόηση των προβλημάτων των επιχειρήσεων-πελατών μας και την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων με την εφαρμογή των κατάλληλων λύσεων.

Αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία, η KNN Consulting αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

Κωστής Ν. Ντρούκας, MSc
Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων