Αρχείο ημέρας: 02/05/2018

Αλλοδαπές επιχειρήσεις και ημεδαπές επιχειρήσεις του α.ν. 89/1967: Υποβολή δηλώσεων σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας εγκατάστασής τους

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία, αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων από τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων και τις ημεδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει του α.ν.89/1967 σε περίπτωση ανάκλησης της… Περισσότερα >