Αρχείο ημέρας: 05/02/2018

Μείωση προστίμων ή φόρων – Τροποποιήσεις ΚΦΔ με τον ν. 4512/2018

Με την ΠΟΛ.1019/2018 κοινοποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν.4512/2018, «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», με τις… Περισσότερα >