Αρχείο ημέρας: 13/12/2017

Οδηγός βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb

Σύνταξη-επιμέλεια Μπατάκης Διομήδης Λογιστής-φοροτεχνικός Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από 1.1.2017 το εισόδημα από τη μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39Α του ν…. Περισσότερα >