Ημέρα

27 Ιουλίου, 2017

Η νέα εγκύκλιος για τα POS

/
Ημερομηνία27 Ιούλ 2017
/
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα : Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)”. Σχετ. : Η υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινή Υπουργική...
Διαβάστε περισσότερα →