Ημέρα

27 Οκτωβρίου, 2016

Ο συμψηφισμός των αμοιβαίων απαιτήσεων των συμβαλλομένων

/
Ημερομηνία27 Οκτ 2016
/
Δόθηκε στη δημοσιότητα η με αριθμό ΠΟΛ. 1158/24.10.2016 εγκύκλιος διαταγή με θέμα «Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013 σε περίπτωση συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων αντισυμβαλλομένων». Σύμφωνα με την περ. β΄ του...
Διαβάστε περισσότερα →

Πώς θα υπολογίζονται οι εισφορές για την εφάπαξ παροχή του νέου ασφαλιστικού

/
Ημερομηνία27 Οκτ 2016
/
Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τον υπολογισμό των εισφορών της εφάπαξ παροχής, για τους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους των οποίων η εισφορά δεν προκύπτει ως ποσοστό επί ασφαλιστικής κατηγορίας. Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας Για...
Διαβάστε περισσότερα →