Ημέρα

21 Ιουλίου, 2016

Οι «εναλλακτικοί» τρόποι πληρωμής του φόρου εισοδήματος

/
Ημερομηνία21 Ιούλ 2016
/
Απομένουν σχεδόν 10 ημέρες μέχρι τα τέλη Ιουλίου, οπότε και πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος από  εκατομμύρια φορολογουμένους με χρεωστικά εκκαθαριστικά. Για εκείνα τα νοικοκυριά που αδυνατούν να καταβάλουν το φόρο ακόμη και σε τρείς ισόποσες...
Διαβάστε περισσότερα →

Διευκρινίσεις για τη διενέργεια παρακράτησης φόρου στις πληρωμές για αμοιβές διοίκησης, για αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, καθώς και χρόνος συμψηφισμού του φόρου που παρακρατείται από φορείς γενικής κυβέρνησης

/
Ημερομηνία21 Ιούλ 2016
/
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Β’1110696 ΕΞ 2016/18.7.16, διευκρινίζονται τα ακόλουθα, αναφορικά με τον χρόνο διενέργειας παρακράτησης φόρου στις πληρωμές για αμοιβές διοίκησης, για αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, καθώς και τον χρόνο συμψηφισμού του φόρου που παρακρατείται από...
Διαβάστε περισσότερα →

Αυτό είναι το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις – Τα βασικά σημεία

/
Ημερομηνία21 Ιούλ 2016
/
Νέο τοπίο στις δημόσιες συμβάσεις, με στόχο τη διαφάνεια αλλά και την απλούστευση των διαδικασιών, υπόσχεται το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Οπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, έχει ως σκοπό την απλούστευση και την ευελιξία των κανόνων και διαδικασιών, την...
Διαβάστε περισσότερα →

Επιστρέφουν τα πρόστιμα και έρχονται λουκέτα – Τέλος οι έλεγχοι «στα τυφλά»

/
Ημερομηνία21 Ιούλ 2016
/
Τετραπλή «παγίδα» για όσους δεν κόβουν αποδείξεις ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα – άμεσα στις επόμενες μέρες ή ώρες κατατίθεται διάταξη για επαναφορά των αυτοτελών προστίμων για μη έκδοση αποδείξεων, -ενεργοποιείται το μέτρο του λουκέτου 30 ημερών για όσους συλλαμβάνονται...
Διαβάστε περισσότερα →

Υποχρέωση κατάρτισης τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά

/
Ημερομηνία21 Ιούλ 2016
/
Με το άρθρο 25 του νομοσχεδίου «Τροποποίηση ν. 4099/2012/Α 250 (προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην Οδηγίας 2014/91/EE/L 257) και άλλες διατάξεις», τροποποιείται ο ν. 3556/2007 και ειδικότερα προστίθεται νέο άρθρο 5β με τίτλο «Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις πιστωτικών ιδρυμάτων». Με το άρθρο...
Διαβάστε περισσότερα →