Ημέρα

13 Ιουλίου, 2016

Πληρώνοντας με «πλαστικό» χρήμα

/
Ημερομηνία13 Ιούλ 2016
/
Μια νέα εποχή στην καθημερινότητα μισθωτών συνταξιούχων και αγροτών θα φέρει από το 2017 το από καιρού αναμενόμενο νομοσχέδιο για την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών στις πληρωμές προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της σύνδεσης του με το αφορολόγητο όριο. Ο νέος...
Διαβάστε περισσότερα →

Το γραφειοκρατικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και εγκατάσταση επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Τι θα αλλάξει το επόμενο διάστημα

/
Ημερομηνία13 Ιούλ 2016
/
Ερώτηση υπέβαλε ο Βουλευτής Ε. Μπασιάκος προς το υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού σχετικά με τις απαιτούμενες διαδικασίες και τις ρυθμίσεις για αδειοδότηση και εγκατάσταση επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Συγκριτικά στοιχεία με γειτονικές χώρες (πχ Κύπρος, Βουλγαρία) Οι ερωτήσεις: 1. Ποιες...
Διαβάστε περισσότερα →

Υπαγωγή φορολογουμένου στις διατάξεις της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, όταν ο ένας από τους δύο εργοδότες είναι στην αλλοδαπή και στερείται ελληνικού Α.Φ.Μ.

/
Ημερομηνία13 Ιούλ 2016
/
Σύμφωνα με το έγγραφο ΔΕΑΦΑ 1101713 ΕΞ 2016, το εισόδημα που προέρχεται βάσει σύμβασης με εργοδότη –επιχείρηση με έδρα στην αλλοδαπή, είτε πρόκειται για το μοναδικό εργοδότη, είτε για έναν από τους εργοδότες που προβλέπονται στην περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου...
Διαβάστε περισσότερα →

Ε.Ε. Νέοι κανόνες για την εταιρική φοροαποφυγή

/
Ημερομηνία13 Ιούλ 2016
/
Στις 12 Ιουλίου 2016 το Συμβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για την αντιμετώπιση ορισμένων πρακτικών  που χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τις μεγάλες εταιρείες προκειμένου να μειώσουν την φορολογική τους υποχρέωση. Η οδηγία είναι μέρος της δέσμης μέτρων που υπέβαλε η Επιτροπή...
Διαβάστε περισσότερα →