Ημέρα

13 Μαΐου, 2016

Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

/
Ημερομηνία13 Μαΐ 2016
/
Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 καθορίζονται περιοριστικά οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Ειδικότερα, με τις διατάξεις...
Διαβάστε περισσότερα →

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για δύο προγράμματα – Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές και Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

/
Ημερομηνία13 Μαΐ 2016
/
Κατηγορίες
12 Μαΐου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τις δράσεις «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις...
Διαβάστε περισσότερα →

Αύξηση του ποσοστού ανεργίας στις ηλικίες άνω των 55 ετών

/
Ημερομηνία13 Μαΐ 2016
/
Σε σημαντικά υψηλά επίπεδα, στο 24,2%, διατηρήθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που εμφάνισε, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Αναλυτικά, το ποσοστό ανεργίας τον Φεβρουάριο του 2016 ανήλθε...
Διαβάστε περισσότερα →

Η λιτότητα «σκότωσε» την οικονομία

/
Ημερομηνία13 Μαΐ 2016
/
Υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και μείωση της ανταγωνιστικότητας προκάλεσαν, παρά τη μείωση των μισθών, οι υφεσιακές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα. Στη διαπίστωση αυτή καταλήγει μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (του Δημ. Παϊταρίδη) για την εξέλιξη της παραγωγικότητας και...
Διαβάστε περισσότερα →