Ημέρα

4 Μαΐου, 2016

Διευκρινίσεις σχετικά με την αναγνώριση δαπάνης άνω των 500 ευρώ σε περίπτωση εξόφλησης από τρίτους

/
Ημερομηνία04 Μαΐ 2016
/
Με νέα εγκύκλιο της η ΓΓΔΕ δίνει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους. Στην απόφαση ΠΟΛ.1055/26.4.2016 αναφέρεται ότι: O νόμος απαιτεί...
Διαβάστε περισσότερα →

Στα 100 ευρώ προ Φ.Π.Α. το όριο για τη διόρθωση των αποκλίσεων στις ΜΥΦ 2016

/
Ημερομηνία04 Μαΐ 2016
/
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1051/2016 που αφορά στις τελευταίες αλλαγές στην υποβολή των ΜΥΦ. Αναλυτικά: Τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, ως ακολούθως: 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου...
Διαβάστε περισσότερα →

Το έργο του ΕΚ για δικαιότερη φορολογία

/
Ημερομηνία04 Μαΐ 2016
/
Γράφημα για την φορολογία στην ΕΕ Μετά το σκάνδαλο των LuxLeaks και τις διαρροές των εγγράφων του Παναμά, η νομοθεσία και οι πρωτοβουλίες για ζητήματα φορολογίας, αποτελούν προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα μέλη ζητούν περισσότερη διαφάνεια και μέσα από...
Διαβάστε περισσότερα →

Φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Μαίου 2016

/
Ημερομηνία04 Μαΐ 2016
/
Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Μαΐου 2016 προς ενημέρωση των συναδέλφων. Επισημάνσεις A) Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Δ. αρκετές από τις υποχρεώσεις που αφορούν στους παρακρατούμενους φόρους και τα τέλη μετατίθενται για την 4η...
Διαβάστε περισσότερα →