Ημέρα

31 Μαρτίου, 2016

Μεγάλες ανατροπές σε εφάπαξ και επικουρικές – Πώς θα διαμορφώνονται τα ποσά

/
Ημερομηνία31 Μαρ 2016
/
Στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης θα συγχωνευθούν τα Ταμεία Πρόνοιας (ΝΠΔΔ) που χορηγούν εφάπαξ ενώ στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – που θα τελεί υπό την πλήρη εποπτεία του κράτους (χωρίς τη συμμετοχή των εργοδοτών και των εργαζομένων στο Δ.Σ)...
Διαβάστε περισσότερα →

Καθυστερήσεις από πλευράς πιστωτικών ιδρυμάτων στην απόδοση κατασχέσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και άλλους φορείς του Δημοσίου

/
Ημερομηνία31 Μαρ 2016
/
Έγγραφη απάντηση σε σχετική ερώτηση βουλευτών σχετικά με τις καθυστερήσεις από πλευράς πιστωτικών ιδρυμάτων στην απόδοση κατασχέσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και άλλους φορείς του Δημοσίου, κατέθεσε το το υπ. Οικονομικών στην βουλή. Οι βουλευτές αναφέρουν σχετικά στην ερώτησή τους. Το...
Διαβάστε περισσότερα →

Ποιες είναι οι αμοιβές των μελών της επιτροπής των σεμιναρίων για την άδεια λογιστή – φοροτεχνικού

/
Ημερομηνία31 Μαρ 2016
/
Με την κ.υ.α. 2/22136/ΔΕΠ/21.3.2016 καθορίστηκε το ύψος της αποζημίωσης των μελών της επιτροπής των σεμιναρίων για την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας ανώτερης τάξης λογιστή – φοροτεχνικού σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως και των γραμματέων σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως για...
Διαβάστε περισσότερα →