Ημέρα

19 Φεβρουαρίου, 2015

Από το Μάρτιο πιθανότατα το νέο έντυπο Φ.Π.Α.

/
Ημερομηνία19 Φεβ 2015
/
Η υποβολή ΦΠΑ μηνός Ιανουαρίου 2015 θα γίνει πιθανότατα με το παλαιό έντυπο του ΦΠΑ καθώς η υλοποίηση της εφαρμογής που θα περιέχει το νέο απλοποιημένο έντυπο ΦΠΑ και το οποίο προβλέπεται στην ΠΟΛ.1198/25.8.2014, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου. Το...
Διαβάστε περισσότερα →

ΠΟΛ.1036/26.1.2015 Καθορισμός εντύπων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών

/
Ημερομηνία19 Φεβ 2015
/
ΠΟΛ 1036/2015 (ΦΕΚ Β’ 247/17-02-2015) Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 63 του N. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 A΄/23.07.2013). β) Την αριθ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3317/27.12.2013) κοινή απόφαση του...
Διαβάστε περισσότερα →