Ημέρα

9 Ιουλίου, 2013

Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας μας πωλητή σε εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος αγοραστή και την απευθείας εξαγωγή των αγαθών σε τρίτη χώρα

/
Ημερομηνία09 Ιούλ 2013
/
Υπ. Οικ. Πολ. 1167/02.07.2013 Σε συνέχεια προφορικών και γραπτών ερωτημάτων φορολογικών και τελωνειακών αρχών αλλά και οικονομικών φορέων, αναφορικά με τη δυνατότητα απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας μας πωλητή σε εγκατεστημένο σε άλλο...
Διαβάστε περισσότερα →

Πτώχευση Α.Ε. Λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις

/
Ημερομηνία09 Ιούλ 2013
/
1. H πτώχευση της ανώνυμης εταιρείας και οι διατάξεις του N. 2190/1920 1.1. Σε περίπτωση πτώχευσης δεν ακολουθείται η διαδικασία εκκαθάρισης του εταιρικού δικαίου, αλλά η πτωχευτική διαδικασία H ανώνυμη εταιρία λύεται με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης. (1) Eκτός...
Διαβάστε περισσότερα →

Mετατροπή E.Π.E. σε Προσωπική Eταιρεία (O.E.-E.E.)

/
Ημερομηνία09 Ιούλ 2013
/
Δυνατότητα μετατροπής E.Π.E. σε O.E. ή E.E. με το άρθρο 283 N. 4072/12. Mε το άρθρο 283 του N. 4072/2012 παρασχέθηκε η δυνατότητα μετατροπής της Eταιρείας Περιορισμένης Eυθύνης (E.Π.E.) σε προσωπική εταιρεία (ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη). Έτσι, καλύφθηκε το νομικό κενό...
Διαβάστε περισσότερα →

«Κρυφή» αύξηση ΦΠΑ κατά μία μονάδα

/
Ημερομηνία09 Ιούλ 2013
/
Αλλαγή στη διαδικασία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων και στην καταβολή του φόρου Κρυφή αύξηση του ΦΠΑ κατά μία εκατοστιαία μονάδα υπέκρυπτε τελικά η αλλαγή της διαδικασίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων και η καταβολή του φόρου σε δύο μηνιαίες δόσεις. Σύμφωνα...
Διαβάστε περισσότερα →