Ημέρα

12 Οκτωβρίου, 2011

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

/
Ημερομηνία12 Οκτ 2011
/
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων για το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» έχει οριστεί η Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011.