Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Μόλις 1 στους 4 έχει προμηθευθεί τα τέλη κυκλοφορίας 2014

images
Μόλις 1 στους 4 φορολογούμενους έχει προμηθευθεί μέχρι σήμερα τα τέλη κυκλοφορίας του 2014. Σύμφωνα με το Newmoney.gr πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων από το σύνολο των 5,5 εκατομμυρίων βεβαιώσεων τελών κυκλοφορίας έχουν πληρωθεί μέσω τραπεζών 1,3 εκατομμύρια βεβαιώσεις, δηλαδή το 25% περίπου.
Σε καθημερινή βάση πληρώνονται στις τράπεζες 165.000 βεβαιώσεις τελών κυκλοφορίας, αριθμός που αναμένεται να διπλασιασθεί την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου.
Όσοι φορολογούμενοι καταβάλουν τα τέλη μετά τις 31 Δεκεμβρίου θα κληθούν να πληρώσουν το αντίτιμο των τελών εις διπλούν, δηλαδή η επιβάρυνση θα ανέλθει από 44 ευρώ έως και 2.640 ευρώ ανάλογα τον κυβισμό του οχήματος.
Πηγή : Newmoney.gr

Τα I.X. σηκώνουν ξανά, μεγάλο βάρος των φορολογικών εσόδων

index

Μια από τις μεγάλες αγάπες του Έλληνα, το αυτοκίνητο, έχει επιλέξει το Υπουργείο Οικονομικών ως μία εύκολη λύση για άμεσα φορολογικά έσοδα. Τα ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα (Ι.Χ.Ε.) αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για το Δημόσιο. Από 1.1.2014 εισάγεται και νέα επιβάρυνση για τα οχήματα.

Το αυτοκίνητο σήμερα, φορολογείται μέσω:

– Της αγοράς ενός (Ι.Χ.Ε.), με το Δημόσιο να εισπράττει από τέλη, δασμούς, φόρους και ΦΠΑ ποσά που ξεπερνούν κατά πολύ το 50% της αγοραίας αξίας
– Των ετήσιων τελών κυκλοφορίας
-Των έμμεσων φόρων από ασφαλιστήρια συμβόλαια
-Του φόρου πολυτελούς διαβίωσης επί της αντικειμενικής δαπάνης αυτοκινήτων, με κυβισμό άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών.

– Του φόρου εισοδήματος, που προκύπτει από τα τεκμήρια διαβίωσης.

Με το άρθρο 13 του ν.4172 / 2013, εισάγεται μια νέα επιβάρυνση που θα ισχύσει από 1.1.2014.

Παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο, που αφορά φυσικά πρόσωπα, και τα οποία λαμβάνουν παροχές σε είδος.

«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού, συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία  αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
2. Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από αυτά ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του κόστους του οχήματος, που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων, καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος.
Σε περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό 30% της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη.»

Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται η βάση για υπολογισμό τεκμαρτών εισοδημάτων μέσω των Ι.Χ.Ε. εταιρειών, εφόσον μέχρι το 2013 αυτό ίσχυε μόνο για οχήματα με εργοστασιακή αξία άνω των 15.000 ευρώ και λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες απομειώσεις, προσδιορίζονταν από τον νόμο.

Η συγκεκριμένη διάταξη όμως, έχει και ορισμένα ασαφή σημεία, τα οποία θα διευκρινιστούν από την αναμενόμενη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών και αφορούν:

* Αν και τα καύσιμα που καταναλώνουν τα οχήματα θα αποτελούν  παροχή σε είδος.

* Αν θα εξαιρεθούν τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται από πωλητές, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Τι συνεπάγεται όμως από τα οριζόμενα του ανωτέρω άρθρου του νόμου; Το προφανές είναι ότι, κάθε τέτοιου είδους παροχή δημιουργεί πλασματικό εισόδημα, το οποίο θα φορολογηθεί, με συνέπεια την μείωση του καθαρού εισοδήματος του προσώπου που λαμβάνει την σχετική παροχή. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα και εντάσεις στις σχέσεις εργοδοτών και εργαζόμενων.

Υπάρχουν όμως και τα λιγότερο προφανή, αλλά εξίσου σημαντικά παρελκόμενα, όπως το γεγονός ότι οι πρόσθετες παροχές, εάν καταβάλλονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, τακτικά και ανελλιπώς αποκτούν συμβατικό χαρακτήρα και δε μπορούν να ανακληθούν μονομερώς από τον εργοδότη, εκτός και αν αυτός επιφύλαξε για τον εαυτό του ρητά τέτοιο δικαίωμα. Παράλληλα όμως, ο χαρακτηρισμός τους, ως τακτικές αποδοχές, δημιουργεί την υποχρέωση στον εργοδότη, να συνυπολογίζει το ποσό αυτών στα καταβαλλόμενα επιδόματα (δώρα) εορτών και αδείας και στο ύψος της αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας.

Οι παροχές αυτές μπορεί να υπαχθούν σε εισφορές ΙΚΑ;  Αυτό το ερώτημα παραμένει.  Εμείς αυτό που μπορούμε να επισημάνουμε είναι ότι παρόμοιες παροχές, έχουν υπαχθεί σε εισφορές.

Πηγή:www.capital.gr

 

Και στα ΕΛ.ΤΑ. η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

images

Μέσω των ΕΛΤΑ, με βάση σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, θα γίνει και φέτος η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ΙΧ και ΔΧ.
Η εξόφληση θα γίνεται χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση στο εκτεταμένο δίκτυο των ταχυδρομικών καταστημάτων και των ταχυδρομικών πρακτορείων που καλύπτει ολόκληρη τη χώρα και να παραλάβουν την απόδειξη πληρωμής που θα χρησιμοποιούν ως αποδεικτικό εξόφλησης.

Όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ώστε να εκτυπώσουν τα σχετικά ειδοποιητήρια, έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2014 προσκομίζοντας στα ΕΛΤΑ μόνο τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός τους.

Πηγή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Aνοίγει το Taxisnet για τα τέλη κυκλοφορίας και το φόρο πολυτελείας

images

Ανοίγει από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων η ηλεκτρονική εφαρμογή για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2014, τα οποία πρέπει να εξοφληθούν μέχρι το τέλος του έτους. Παράλληλά αναμένεται να είναι διαθέσιμη και η ενημέρωση για το φόρο πολυτελείας, για όσους φορολογούμενους διαθέτουν ΙΧ άνω των 1.929 κυβικών.
Στόχος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι τα δύο ειδοποιητήρια να δοθούν ταυτοχρόνως στο κοινό, ωστόσο εάν η ειδική εφαρμογή για το φόρο πολυτελείας δεν είναι έτοιμη μέχρι τα τέλη της εβδομάδος, τότε θα δοθεί πρώτη σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για τα τέλη κυκλοφορίας.
Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2014 θα καταβληθούν εφάπαξ, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, ενώ αντίθετα ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης θα μπορεί να καταβληθεί σε 3 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Όπως και πέρυσι έτσι και εφέτος οι φορολογούμενοι θα εισέρχονται στο Taxisnet, θα αναγράφουν τα στοιχεία τους στην ειδική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, θα εκτυπώνουν το έντυπο με τα τέλη κυκλοφορίας που τους αντιστοιχούν και με την εκτύπωση θα πληρώνουν το ποσό στην τράπεζα.
Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2014 δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τα τέλη κυκλοφορίας του 2013 και έχουν ως εξής:

 • Από 51 κ.ε. έως 300 κ.ε. 22 ευρώ
 • Από 301 κ.ε έως 758 κ.ε. 55 ευρώ
 • Από 786 κ.ε έως 1.071 κ.ε. 120 ευρώ
 • Από 1.072 κ.ε έως 1.357 κ.ε. 135 ευρώ
 • Από 1.358 κ.ε έως 1.548 κ.ε. 240 ευρώ
 • Από 1.549 κ.ε έως 1.738 κ.ε. 265 ευρώ
 • Από 1.739 κ.ε έως 1.928 κ.ε 300 ευρώ
 • Από 1.929 κ.ε έως 2.357 κ.ε 660 ευρώ
 • Από 2.358 κ.ε έως 3.000 κ.ε 880 ευρώ
 • Από 3.001 κ.ε έως 4.000 κ.ε 1.000 ευρώ
 • Από 4.001 κ.ε και άνω 1.320 ευρώ

Πηγή : e-forologia

Αναβάλεται η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Πόσα είναι για ΙΧ και μοτοσικλέτες

index

Αναβάλεται για μία εβδομάδα τουλάχιστον η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για ΙΧ και μοτοσικλέτες μέσω του Taxisnet. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρης Θεοχάρης μέσω twittwer σήμερα Δευτέρα διευκρίνισε ότι η ηλεκτρονική πύλη « δεν ανοίγει σήμερα».

Πάντως, όπως και πέρυσι έτσι και εφέτος οι φορολογούμενοι θα εισέρχονται στο Taxisnet, θα αναγράφουν τα στοιχεία τους στην ειδική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, θα εκτυπώνουν το έντυπο με τα τέλη κυκλοφορίας που τους αντιστοιχούν και με την εκτύπωση θα πληρώνουν το ποσό στην τράπεζα.

Τα τέλη κυκλοφορίας για ΙΧ και μοτοσικλέτες είναι:

 

 • Από 51 κ.ε. έως 300 κ.ε. 22 ευρώ
 • Από 301 κ.ε έως 758 κ.ε. 55 ευρώ
 • Από 786 κ.ε έως 1.071 κ.ε. 120 ευρώ
 • Από 1.072 κ.ε έως 1.357 κ.ε. 135 ευρώ
 • Από 1.358 κ.ε έως 1.548 κ.ε. 240 ευρώ
 • Από 1.549 κ.ε έως 1.738 κ.ε. 265 ευρώ
 • Από 1.739 κ.ε έως 1.928 κ.ε 300 ευρώ
 • Από 1.929 κ.ε έως 2.357 κ.ε 660 ευρώ
 • Από 2.358 κ.ε έως 3.000 κ.ε 880 ευρώ
 • Από 3.001 κ.ε έως 4.000 κ.ε 1.000 ευρώ
 • Από 4.001 κ.ε και άνω 1.320 ευρώ

Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί πως οι ιδιοκτήτες ΙΧ με κυβισμό μεγαλύτερο από 2.000 κ.ε. θα επιβαρυνθούν περισσότερο αφού θα λήθούν να καταβάλουν και το φόρο πολυτελείας.

Ειδικότερα, οι κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτων με κινητήρες 1.929 κυβικών και άνω θα κληθούν να πληρώσουν εντός του διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου :

1. Τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2014, τα οποία ξεκινούν από 660 ευρώ και φθάνουν μέχρι τα 1.320 ευρώ.

2. Τον νέο φόρο πολυτελούς διαβίωσης, ο οποίος ξεκινά από τα 287 ευρώ για Ι.Χ. κυβισμού από 1.929 κ. εκ. και παλαιότητας από 5 μέχρι 10 έτη, ανέρχεται σε 1.780 ευρώ για Ι.Χ. 3.000 κυβικών εκατοστών και παλαιότητας μέχρι 5 ετών και φθάνει τα 3.820 ευρώ για Ι.Χ. 4.700 κ.εκ. και παλαιότητας μέχρι 5 ετών. Ο φόρος πολυτελείας θα επιβληθεί σε όλα τα Ι.Χ. αυτοκίνητα με κινητήρες 1.929 κυβικών και άνω, παλαιότητας μέχρι 10 ετών. Υπολογίζεται με συντελεστή 5% επί των αντικειμενικών δαπανών (τεκμηρίων) διαβίωσης, που ισχύουν φέτος για τα Ι.Χ. με κινητήρες μέχρι 2.500 κ.εκ. και με συντελεστή 10% επί των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης που ισχύουν για τα Ι.Χ. άνω των 2.500 κ.εκ.

Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης Ι.Χ. 2.000 κ.εκ. και παλαιότητας 4 ετών θα πληρώσει φόρους συνολικού ύψους 1.100 ευρώ (660 ευρώ τέλη κυκλοφορίας και 440 ευρώ φόρο πολυτελούς διαβίωσης). Άλλος ιδιοκτήτης Ι.Χ. αυτοκινήτου 2.500 κ.εκ. και παλαιότητας 4,5 ετών θα καταβάλει φόρους συνολικού ύψους 1.545 ευρώ (880 ευρώ για τέλη και 665 ευρώ για φόρο πολυτελούς διαβίωσης).

Το νέο φόρο πολυτελούς διαβίωσης θα κληθούν να πληρώσουν και όσοι έχουν στην κατοχή τους πισίνα ή αεροσκάφος. Στις πισίνες, εξωτερικές και εσωτερικές, ο φόρος υπολογίζεται με ποσοστό 10% επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης. Στα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί του ποσού του τεκμηρίου διαβίωσης.

Πηγή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ